STABILIREA COSTULUI STANDARD DE PRODUCŢIE CU AJUTORUL METODEI PARAMETRICE ANOVA ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII LEMNULUI

 
Autor (i): Ion CUCUI, Aurelia GHEORGHE (DAMIAN), Dorian-Florin DAMIAN
 
JEL: D24, C14.
 
Cuvinte cheie: cost etalon, cost standard, ANOVA, prag de semnificaţie, parametrice.
 
Abstract:
Capacitatea efectivă a informaţiilor, extrase din contabilitate, de a reprezenta situaţia financiară a unei entităţi dă viitor sau nu activităţii desfăşurate în acea entitate. De aceea, interesul major în stabilirea performanţelor economice ale unei entităţi, îl constituie credibilitatea informaţiilor. Analizând dintr-o perspectivă obiectivă, perspectiva matematică, se poate acorda un grad ridicat de încredere asupra informaţiilor luate în calcul. În prezenta lucrare se doreşte obţinerea unui rezultat valid, rezultat ce trebuie să se încadreze în pragul de semnificaţie utilizat în metoda parametrică ANOVA pentru a determina un cost etalon – cost standard de producţie, într-o perioadă de timp dată. Valorificarea informaţiilor obţinute dau certitudine atât înregistrărilor din contabilitatea de gestiune, cât şi celor din contabilitatea financiară.
 
Articol: Fisier PDF