DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. ACCESUL LIBER LA JUSTIŢIE

 
Autor (i): Nicolae GRĂDINARU
 
JEL: K0, K30.
 
Cuvinte cheie: proces echitabil, termen rezonabil, celeritate, accesul liber la justiţie.
 
Abstract:

Dreptul la un proces echitabil este un principiu fundamental al procesului civil prevăzut de Codul de procedură civilă reglementat de art.6 astfel că, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale īn mod echitabil, īn termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. Īn acest scop, instanţa este datoare să dispună toate măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii. Dreptul la un proces echitabil are mai multe componente şi anume: accesul liber la justiţie; examinarea cauzei īn mod echitabil, public şi īntr-un termen rezonabil; examinarea cauzei de către un tribunal independent, imparţial, stabilit prin lege; publicitatea pronunţării hotărārilor judecătoreşti. Dreptul la un proces echitabil consfinţit īn art. 6 din Codul de procedură civilă, instituie şi anumite garanţii conferite justiţiabililor pentru a exista un proces echitabil şi se prevede astfel dreptul oricărei persoane la judecarea cauzei sale īn mod echitabil, īn termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. Accesul liber la justiţie este un drept ce aparţine oricărei persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, garantāndu-se că exercitarea acestui drept nu poate fi īngrădită prin nicio lege.

 
Articol: Fisier PDF