BUSINESSUL MIC ŞI MIJLOCIU. TENDINŢE DE DEZVOLTARE

 
Autor (i): Ion MOROZNIUC, Liliana MOROZNIUC
 
JEL: M21, L26.
 
Cuvinte cheie: întreprinderi mici şi mijlocii, antreprenoriat, microeconomic, macroeconomic, venit din vânzări, profit, pierderi, rentabilitate.
 
Abstract:
În această publicaţie autorul descrie un scurt istoric al mediului de afaceri şi analizează situaţia din segmentul ÎMM al businessului moldovenesc, identifică problemele existente şi propune unele soluţii. De succesele activităţii unităţilor economice, în mare măsură, depinde însăşi nivelul de dezvoltare economică a societăţii, iar nivelul dezvoltării entităţilor depind la rândul lor de mediul de afaceri existent în ţară (favorabil ori nefavorabil).
 
Articol: Fisier PDF