Revista ECONOMIA CONTEMPORANĂ
este publicată sub egida Universităţii „Constantin Brāncoveanu” din Piteşti şi a Facultăţii de Finanţe-Contabilitate Piteşti şi creează un spaţiu de exprimare ştiinţifică pentru cercetătorii şi practicienii interesaţi de evoluţia şi implicaţiile problemelor economice contemporane.Revista ECONOMIA CONTEMPORANĂ stimulează analiza critică şi dezvoltarea unor noi concepte şi practici, invitānd cercetătorii să publice studii empirice, dar şi articole teoretice, bazate pe sinteze şi noi interpretări asupra fenomenelor economice contemporane, cu relevanţă la nivel local, regional şi global.Revista este publicată de patru ori pe an, sub patronajul
 EDITURII INDEPENDENŢA ECONOMICĂ,
recunoscută de C.N.C.S.
Ultimul număr - Vol. 8, Nr. 1/2023

ISSN 2537-4222
ISSN-L
2537-4222